Strojírenství je obor, který se považuje za tahouna české ekonomiky. V současné době je to poměrně atraktivní obor, v němž se pracuje zejména s hutními materiály. Například ve firmě MSC MetPro, a. s. prochází jednotlivé hutní materiály celou řadou úprav a celou řadou zajímavých procesů, jako je například tryskání materiálu, ohraňování materiálu nebo rovnání materiálu. Při jednotlivých procesech se z hutního materiálu tvoří konkrétní produkty, které putují dál. Otázkou je, jaký hutní materiál se ve strojírenství využívá nejvíce.

Vyjmenovat bychom mohli celou škálu materiálů, které se ve strojírenství využívají. Nejčastěji se však setkáme s ocelí, která se opravdu využívá velmi často. Jedná se o slitinu železa, uhlíku a dalších legujících prvků, což bohužel málokdo ví.

Ocel jako oblíbenec nejen ve strojírenství

Je ještě samozřejmě nutné říct, že ocel jako taková se nevyužívá jen a pouze ve strojírenství, kde se s ní sice pracuje velmi hojně, ale pracuje se s ní také ve stavebnictví. Jedná se o poměrně pevný materiál, který je zároveň dobře ohybný. Taktéž se pyšní dlouhou životností, i když se může stát, že podlehne korozi, ovšem to každý hutní materiál může být napaden podobnými nepříjemnostmi, proti kterým je možné materiál chránit při výrobních procesech.

Ocel jako taková se mimo jiné používá i v kovovýrobě.

Jak se ocel vyrábí?

Jak již bylo zmíněno, jedná se o slitinu železa, uhlíku a dalších legujících prvků. Ocel se vyrábí během metalurgického procesu, během kterého se ze surového železa vyrobí slitina železa a uhlíku, k nimž se přidají zbylé zmiňované legující prvky.

S ocelí se zpravidla dále pracuje. Často se k oceli přidají ještě další prvky. K nejčastějším tipům zpracování patří jednoznačně cementování, nitridování nebo také šeradování.