Provozní slepotou trpíme snad všichni. Pokud kolem něčeho dlouho chodíme, přestáváme si postupně všímat některých detailů. Horší to ale je ve výrobních provozech, kde pracovníkům v důsledku provozní slepoty hrozí nebezpečí pracovních úrazů. A jelikož je bezpečnost práce pro zaměstnavatele jednou z priorit, může se mnohdy zdát, že donutit zaměstnance k pozornosti se jeví jako pověstný boj s větrnými mlýny. Této situaci se začala věnovat firma Visap, která nabízí jedinečné a progresivní řešení. Je založeno na optické signalizaci, která je mnohem účinnější, než tradiční varovné nápisy a tabulky.

V čem spočívá princip optické signalizace?

Jedná se o moderní technologii založenou na promítání varovných signálů na podlahu přímo před procházejícího pracovníka, či jinou osobu, která se ve výrobním provozu pohybuje. Již první pokusy prokázaly, že tato světelná signalizace je mnohem účinnější bezpečnostní systém, než cokoliv jiného. Je to velice efektivní prevence pracovních úrazů a skvělý nástroj v boji proti provozní slepotě. Pokud totiž pracovník přestane vnímat tradiční varovná upozornění z důvodu zamyšlenosti či nepozornosti, může snadno vstoupit do jízdní dráhy manipulační techniky a přivodit si i těžký pracovní úraz. Ovšem když se před ním na podlaze objeví výrazná barevná značka „STOP“, přiměje jej to k zastavení a rozhlédnutí.

Jak na to?

Stačí kontaktovat firmu Visap a domluvit se nezávaznou schůzku. Pracovníci Visapu se k vám dostaví, seznámí se s prostředím a celým výrobním procesem. Po důkladné analýze pak navrhnou optimální řešení, to vše ve vzájemné součinnosti v vedením vaší firmy. Tak máte možnost se sami podílet na zlepšení svého pracovního prostředí, efektivitě výrobního procesu a v neposlední řadě na zlepšení prevence pracovních úrazů. Vedle těchto efektů si zároveň zvýšíte i svou prestiž v očích obchodních partnerů, ale i samotných zaměstnanců.