Pokud se zajímáte o umění, pravděpodobně vám neuniklo, že v posledních letech se prodej umění stále více orientuje na umění současné. Ono bylo vlastně jen otázkou času, kdy tento zájem o současné moderní umění nastane. Je to vlastně očekávaná reakce na globální vývoj trhu s uměním.

Zda a jak se daří pronikat na světový trh s uměním, to je další otázka. Toto pronikání a prodej moderního umění na světový trh je ovlivněno řadou faktorů. Jeden z těchto faktorů představuje dlouhodobý nezájem státních galerií o současné umění. Dalším důvodem je naprosto jiná úroveň světových prodejních galerií obrazů a v neposlední řadě také odlišná kupní síla v hlavních centrech současného umění. Za velmi důležitý fakt je nutno považovat i kulturní povědomí veřejnosti. A právě toto povědomí může výrazně zvýšit právě galerie Praha.

Navštivte galerii Praha se svými studenty

Galerie umění sídlí v centru Prahy. Pokud se tedy do Prahy chystáte, určitě si udělejte čas na prohlídku galerie obrazů na Betlémském náměstí. Je to i vynikající příležitost pro školy, aby se v rámci návštěvy Prahy vydaly na exkurzi do této prodejní galerie.

Praha žije uměním – žijte uměním i vy!

I když je pramalý předpoklad, že by některý z žáků nebo studentů učinili nákup, jde právě o již ono avizované kulturní povědomí. Je třeba ho začít zvyšovat již u mladé generace. A žáci vyšších ročníků základní školy a studenti středních škol jsou k získávání širšího kulturního povědomí přímo předurčeni. U většiny vysokoškoláků se zájem o prodej umění, o kulturu a kulturní dění přímo předpokládá. Navštivte soukromě, s rodinou, přáteli nebo svými žáky malý kulturní distrikt v Betlémské čtvrti! Navštivte galerie plné umění a architektury včetně kaváren, muzeí a artového kina. Žijte uměním stejně jako Praha!