Přemýšlíte, co s majetkem, ať už movitým nebo nemovitým, který máte a chcete předat dál generacím? Nebo jej chcete jednoduše ochránit od všeho, co by se s ním mohlo stát? Od zadlužení, prodeje, špatného hospodaření a podobně? Chcete předat dál svým dětem něco do života? Jak vlastně s majetkem naložit a udělat vše tak, aby to bylo jednoduché a přitom se mohl majetek ještě dále rozmnožovat a žít si vlastním životem, dokud se o něj nepostará ten, komu byl určený. Využít tento fond je jednoduché, bezproblémové a navíc velmi dobré. Jak jej využít?

Možnosti využití svěřeneckého fondu

Založení svěřeneckého fondu probíhá jednoduše a může si jej založit úplně každý, ať už jde o právnickou osobu nebo osobu fyzickou. Účely založení mohou být soukromé i veřejně prospěšné. Je možno do něj vložit movitou i nemovitou věc. Vždy se fond zakládá ve prospěch beneficienta. Toho určuje zakladatel, tedy ten, kdo fond zakládá. Majetek v něm je plně anonymní a bez formální právní ochrany. Vždy je založen ke konkrétnímu účelu a po dobu, než se může vydat či vyplatit se o ně stará správce, který hlídá naplňování účelu a také rozmnožování jeho majetkové podstaty. Jak vlastně můžete tento fond využívat?

K čemu můžete fond využít?

Využití je velmi široké, možností je spousta. Může jít o zachování celistvosti majetku a nerozdělení v důsledku rodinné situace, můžete díky němu zabezpečit jednotlivé členy rodiny, je možno s jeho pomocí dosáhnout určitého zisku. Svěřenecký fond funguje dobře jako ochrana osobního majetku před třetí stranou, je to jistá alternativa předmanželské smlouvy nebo také jako alternativa k dědické smlouvě, můžete tímto způsobem někoho vydědit, zajistit skrytí vlastníka a původu majetku před ostatními, mohou se zajistit pohledávky a mnoho dalších možností.