Ačkoliv u nás se v kulturních centrech na toto téma moc nedbá, tak v zahraničí už jen opravdu velice těžko najdeme prostory, které by byly vyloženě zastaralé a nedbalo by se tam na zdokonalování prostředí jako takového, i akustiky, která v něm panuje.

Modernizace sálů a konferenčních místností totiž vyžaduje nejednu specifickou úpravu, přičemž většina se bude točit právě kolem akustiky, nebo popřípadě audiovizuálních možností daného místa. Jak vám ale mohou prostředky k měření akustiky pomoci? To se dozvíte v rámci dnešního článku.

Ať je přednášejícímu vždy rozumět

Pokud jdete kamkoliv na konferenci, přednášku, či společenskou akci, tak si přejete zřetelně slyšet všechna slova komentátorů či vystupujících. A přesně to bývá v mnohých centrech velkým problémem. Do značné míry to může řešit reprodukční technika, ale mohou přijít i momenty, kdy je potřeba promluvit bez využití technologií. A specifické je to, že ideálně potřebují všichni návštěvníci slyšet stejně dobře. Tomu pomůže měření srozumitelnosti, které dokáže analyzovat srozumitelnost mluveného slova v různých místech v prostoru a navrhnout modifikace.

Kamenem úrazu u sálů bývá akustika

Samotná akustika může být poměrně velkým kamenem úrazu u větších prostor. Čím větší prostor je, tak tím větší je šance na to, že se v něm budou tvořit různé ozvěny a zvuk se bude odrážet ve špatných, nechtěných směrech. V konečném důsledku potom rozhodně nebude mít nikdo dobrý pocit ze zážitku, který v sále bude mít. Samostatná akustika sálů je specifickým měřením, které se věnuje právě větším prostorům. V těch je zpravidla vždy obtížné dosáhnout dokonalé akustiky.

Návrh možných úprav k dokonalé akustice

Jakmile jsou měření hotová, tak většinou přichází na řadu otázka, jak případné objevené problémy jednoduše vyřešit. Společnosti, které se samotnému měření akustiky věnují, nabízí také návrhy a realizace akustických úprav, díky nimž můžete problémy jednoznačně vyřešit. V sálech to většinou řeší především slangově zvané „šály“, což jsou různé jevištní i okenní druhy záclon, které pohlcují zvuk, a proto jej neodráží do prostoru v nechtěných úhlech.