Taky už máte ve všech svých PINech a heslech šílený maglajz? A toužíte po něčem, co si nebudete muset pamatovat? Tak to se můžete společně s námi těšit na to, až budou fungovat identifikace, založené na biometrických metodách.

Nejlepší jsou hesla, která si nosíme na sobě

Biometrie je věda, pomocí které jsme spolehlivě identifikovatelní pomocí poznatků z medicíny, matematiky, fyziky a dalších vědních odvětví na základě našich fyzických charakteristik. Takto je možné spolehlivě verifikovat lidi podle jejich obličeje, otisků prstů, uší, oční duhovky, sítnice a podobně. Úkolem takové identifikace je rozpoznat majitele zařízení nebo účtu.

Některé tyto biometrické metody už částečně fungují například jako zabezpečení na letištích, biometrické pasy nebo čtečky otisků prstů na laptopech. Ale očekává se mnohem masovější využití, jakmile se překonají problémy s implementací do různorodých zařízení.

Sken duhovky se nedá zneužít a je zcela unikátní

Jedna z neslibnějších cest je rozpoznávání oční duhovky. U ostatních technik se objevují vždy nějaké nevýhody. Když vezmeme v úvahu, které metody jsou použitelné kdykoliv a kdekoliv, je to skenování fotografie, hlasový otisk, otisk prstu a právě rozpoznání oční duhovky.

S fotografií a hlasovým otiskem je potíž, že jsou snadno zneužitelné. Fotografie se dá ukrást, hlas nahrát. Otisk prstu je v krajním případě také zneužitelný, a zvyšuje riziko přenášení nemocí. Naproti tomu skenování duhovky se zdá prakticky ideální.

Naše duhovka se vyvíjí maximálně do prvního roku po narození, pak zůstává po zbytek života neměnná. Každý z nás má také duhovku zcela unikátní, nenašli bychom svého duhovkového dvojníka ani mezi celou populací Země. To z ní dělá skvělého kandidáta na biometrii, protože její vzhled nemění ani naše emocionální rozpoložení.

Přístroj si napřed ověří, že jste naživu

Test rozpoznání duhovky probíhá dvoufázově. Nejprve je testována životnost objektu (takže v tomto směru zneužití nehrozí) a teprve potom specifický povrch a vzory.

Zní to skvěle, že? Ale ještě si budeme muset trošku počkat, než své smartphony budeme odemykat tímto skenem. Potřebujeme totiž, aby snímání naší duhovky bylo zcela nezávislé na velikosti zřítelnice, umístění duhovky na skenu, její rotaci a úhlu směrem ke kameře.

Když se podíváte na markety mobilních operačních systémů, najdete tam už aplikace na skenování duhovky. Nenechte se mýlit, zatím jsou to jen hračky, které nedokážou zabezpečit váš telefon. Simulují sice přihlašování pomocí skenu, ale většinou buď identifikační znaky nezachycují, nebo je neukládají.

Snad se ale už můžeme těšit, že se brzy posuneme ve vývoji dále a rituálně spálíme všechny deníčky se zašifrovanými hesly a PINy.