V každém výrobním provozu hrozí nejrůznější bezpečnostní rizika. Zaměstnavatelé se snaží na ně upozorňovat, vydávají plán bozp, vyvěšují varovné tabulky a poučují své zaměstnance, jak se bezpečně pohybovat ve výrobní hale. Tato tradiční upozornění se však míjí účinkem nejčastěji v důsledku tzv. provozní slepoty. Po určitém čase výstražné tabulky či nápisy zaměstnanci přestávají vnímat a ohrožují tak nejen sebe, ale i celý provoz.

Jak zajistit bezpečnost nově

Novátorské metody zavádí firma Visap, která používá moderní certifikované přístroje. Ty by ovšem samy o sobě nezlepšily bezpečnostní systém žádného provozu, kdy se zároveň nezlepšilo pracovní prostředí a nezvýšila efektivita celého výrobního cyklu.

Pokud se výrobní firma rozhodne pro radikální opatření, která by pomocí moderních metod a přístrojů přispěla k eliminaci bezpečnostních rizik a zároveň ze zlepšení pracovního prostředí, může využít nabídky firmy Visap. Vzájemná spolupráce začíná nezávazným setkáním na místě. V případě dohody provede Visap analýzu daného stavu výrobního procesu a bezpečnostního systému. Ve vzájemné spolupráci poté následují příslušná opatření.

V čem spočívají moderní metody

Základem je optická signalizace spočívající v promítání výstražných značek na podlahu výrobní haly, případně na manipulační vozíky či jinou techniku. Tato metoda je mnohem účinnější v porovnání s tradičními bezpečnostními systémy. Pokud se kdokoliv pohybuje ve výrobní hale a hrozí riziko, že by mohl například vstoupit do jízdní dráhy vysokozdvižného vozíku, je na toto riziko upozorněn nepřehlédnutelným způsobem. Přímo před něj je totiž promítnuta výstražná světelná značka „Stop“, kterou nelze přehlédnout ani v případě maximální provozní slepoty.

Jiné využití světelné signalizace

Visap nabízí využití této metody i k jiným účelům, než jsou výrobní provozy. Světelná signalizace může sloužit například k promítání nejrůznějších motivů či reklam. Jednou z efektních variant je například projekce loga, což mohou využít firmy pro propagaci své značky při sportovních, kulturních a jiných akcích.