Nejdůležitější kritéria pro pracovní oděv, pracovní obuv a pracovní rukavice jsou jasná. Musí splňovat konkrétní bezpečnostní hlediska. A ta jsou dána druhem a typem práce. Každý typ práce totiž vyžaduje jiný pracovní oděv, jinou pracovní obuv a jiné pracovní rukavice. Pokud jde například o pracovní obuv, někdy je nutné, aby izolovala teplo, jindy je vyžadována protiskluzová pracovní obuv.

Diskomfort se nepřipouští

V dnešní době naštěstí již platí, že pokud jde o pracovní oděvy a pracovní obuv, přihlíží se také k fyzickým a zdravotním předpokladům a potřebám každého zaměstnance. Je důležité, aby pracovní oděv či pracovní obuv nepředstavovaly pro zaměstnance žádné riziko. Máme na mysli například alergii na konkrétní materiál. Pracovní oděvy a pracovní obuv musí být také pohodlné pro každodenní nošení. V případě jakéhokoliv diskomfortu totiž může docházet ke špatnému pracovnímu výkonu. Z toho může být nešťastný jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel. Například ve zdravotnictví je třeba vybírat zdravotní obuv a zdravotní oblečení opravdu pečlivě.

Pracovní oděvy a obuv poskytuje zaměstnavatel

Někdy nemají zaměstnanci jasno v tom, kdo vlastně pracovní obuv, pracovní oděv a pracovní rukavice hradí. Jedná se o povinnost zaměstnavatele, která vyplývá z BOZP. Jakmile dojde k opotřebování pracovních oděvů, pracovní obuvi a pracovních rukavic, ale i dalších ochranných pracovních prostředků, je zaměstnavatel povinen zajistit jejich výměnu. I v tomto případě hradí veškeré náklady na výměnu pracovních oděvů, pracovní obuvi, pracovních rukavic a ostatních ochranných pracovních prostředků zaměstnavatel. V případě, že se z nějakého důvodu nedaří zajistit zaměstnavateli vyhovující pracovní oděv a pracovní obuv konkrétnímu zaměstnanci, může si zaměstnanec pořídit pracovní obuv, pracovní oděv a pracovní rukavice na vlastní náklady, které mu musí zaměstnavatel proplatit. Dobře vyberete třeba na coolboty.cz.