Už jste se někdy rozčílili na přítelkyni, která si na něco ztěžovala, ale vaše řešení jí zřejmě nebylo dost dobré? A když jste se ji snažili utěšit, že to nebude tak zlé, ještě se smrtelně urazila? To jste prostě měli jen špatný návod k použití.

Dvě alternativní reality

Muži a ženy byli, jsou a budou odlišné živočišné druhy. Proto se mužům při stresu aktivuje v mozku centrum logického uvažování a ženám centrum řeči. S tím se musíme smířit a naučit se s tím nakládat.

To je také důvod, proč většina žen o svých problémech potřebuje mluvit. Obrací se nejraději na své kamarádky, ale pokud nejsou dostupné, nepohrdnou ani partnerem nebo nejlepším kamarádem. Ti z toho bývají nešťastní, protože jim připadá, že žádná z jejich rad není shledána použitelnou. Ale tak to není.

Hlavně z ní nedělejte hlupačku

Když s vámi děvčata do nejmenších podrobností probírají svůj problém, dávno už znají všechna možná a nemožná řešení a vědí, že jedno z nich budou muset použít. Někdy se jim to nelíbí, někdy prostě jen potřebují upustit páru.

Nechtějí slyšet možné řešení, ale potřebují najít útěchu a uklidnění, aby pak mohly, již vyrovnané, problém skutečně vyřešit. Ženy mají silně vyvinuté vnímání, proto se potřebují slyšet, když něco probírají. Tak si problém utřídí, lépe si uvědomí jeho detaily a snadněji ho mohou analyzovat.

Sdílení problémů prostřednictvím nekonečného monologu je pro ženy projevem důvěry a přátelství. Pokud navrhujete řešení, které vaše dívka už dávno zná, dáváte jí najevo, že ji máte za hlupačku a že jí nenasloucháte. Alespoň tak to vidí ona. Pokud naopak její problém bagatelizujete, ztrácíte její důvěru.

Silní muži nemluví

Muži naopak o problémech hovoří neradi, prostě je řeší a nechtějí o nich slyšet ani slovo. Proto byste jim, děvčata, měly udělat tu laskavost a nepáčit z nich jejich problémy. Oni vám to pravděpodobně stejně řeknou, až bude po všem.

Za tohle naprogramování údajně může způsob života, který jsme vedli jako lovci a sběrači. Muž na lovu se často ocitl sám tváří v tvář okamžitému nebezpečí a těžko se v takové chvíli mohl s někým poradit, zvlášť když se na něho vyřítil statný divočák. Ženy naopak sbíraly plodiny ve skupinách a navykly si rozebírat, co je jedlé, jak to uvaří a jak hezké oči má ten fešák z vedlejšího přístřešku.

Dejte najevo, že nasloucháte

Těžko říct, co je na tom pravdy, ale víme, že takhle to skutečně funguje. A proto, když si vám vaše přítelkyně nebo kamarádka bude chtít postěžovat, dejte najevo, že jim nasloucháte a že s nimi soucítíte. Nesnažte se jim radit, jak záležitost řešit, leda by si o to přímo řekly. A nikdy, vůbec nikdy neříkejte, že o nic nejde.