Zásadu chléb a hry razili vládci už ve starém Římě. Lid potřebuje mít co jíst a něco, čím se zabaví. Ale nestačí jen tak si v koutě patlat z hlíny hrnec nebo vyřezávat koníka. My totiž potřebujeme zábavu sdílet. Jako v amfiteátru. Anebo na sociální síti.

Oblíbenější než porno

Sportovní hry a zápasy ve starém Římě byly docela vychytaná záležitost. Pozdější druhy masově sdílených zábav už jenom na jejich myšlenku navazovaly. Divadla, koncerty, kina… Televize pak byla dalším vylepšením. Lidi se nemuseli nikam trmácet, hry měli k dispozici doma v obýváku. A přesto je sdíleli s velkým okruhem diváků.

Sociální sítě na tento druh zábavy šikovně navázaly, ale koncept ještě vylepšily. Do jejich vzniku potřebovaly veškeré „hry“ nějaké protagonisty, tvůrce zábavy. Sociální sítě jsou geniální v tom, že si na nich zábavu tvoříme společně a navzájem.

Dnes už se sociální sítě těší dokonce takové oblibě a objemu návštěvníků, že předčily i dříve bezpečně vedoucí pornografii. Trávíme na nich tolik času, že se už mluví o generační proměně internetu.

Být, kým chci

Není to ovšem jen zábava, k čemu nám sociální sítě slouží. Můžeme se na nich prezentovat v takovém světle, ve kterém chceme, aby nás ostatní viděli. A pokud jsme stydliví, je to jedinečná příležitost, jak o sobě i tak dát světu vědět.

Můžeme si na nich také najít kamarády se stejnými zájmy nebo názory, pokud je nemáme přímo ve svém okolí. Pokud se nám zrovna nechce s nikým přímo komunikovat, stejně si můžeme pročítat diskuze ostatních. Nebo prohlížet fotky.

A pokud jsme příliš zaměstnaní svými zájmy nebo prací, můžeme si stále udržovat o svých kamarádech přehled, i když se už tak často nevídáme.

Hon na celebrity

Všechny výše jmenované přínosy jsou ovšem jen rozšířením možností reálného světa. Sociální sítě přináší svým uživatelům bonus, který dřív nebyl vůbec možný. Doslova a do písmene se můžeme dotknout hvězd.

Celebrity mají běžně profily na sociálních sítích a komunikují se svými fanoušky. Když se s nimi na síti spřátelíte, budete vědět, jací jsou doopravdy.

Nástrahy pavoučích sítí

Sociální sítě mají však jako každý pavučina také svá nebezpečí. Určitě už jste slyšeli varování před závislostí. Nemusí být hned až tak zle, ale je prokázáno, že pracuje-li člověk na počítači a zároveň je přihlášen na některé sociální síti, klesá jeho výkonnost až o několik procent.

Síť nás také zahlcuje převážně balastními informacemi, osobními výlevy, podivnými fotografiemi či videi nebo reklamou, které nás nijak neobohatí, jen nám sežerou čas.

Ze své podstaty jsou sociální sítě také obrovskou zásobárnou osobních dat a podvodníkům nebo narušeným jedincům jen stačí, aby sklízeli. Proto je potřeba si vždy rozmyslet, jaké informace o sobě zveřejníme. A pamatovat na to, že obsah nikdy nemáme plně pod kontrolou.