Čerpadla slouží k nasávání vody z různých vodních zdrojů a k její dopravě na místo, kde je jí potřeba. V dřívějších dobách se používaly ruční pumpy, později sloužily k pohonu pump, neboli čerpadel motory na páru, poté na benzín či naftu. Dnes jsou téměř všechna čerpadla na elektrický proud.

Druhy čerpadel

Čerpadla rozeznáváme zpravidla podle účelu jejich použití:

  • ponorné čerpadlo – je určeno k čerpání (nasávání) vody ze studen, vrtů nebo nádrží na dešťovou vodu. Dále může sloužit k čerpání a přepravě užitkové vody z přírodních zdrojů, ať už jsou to řeky, potoky, rybníky nebo přehrady
  • kalové čerpadlo – v principu funguje stejně jako ponorné čerpadlo. Jediný rozdíl je pouze v robustnější konstrukci, díky které lze čerpat i velmi znečištěnou vodu ze zatopených sklepů, výkopů a také splašků a fekálií z jímek a septiků
  • zahradní čerpadlo – zahrádkáři používají zahradní čerpadla k zavlažování zahrad. Zahradní čerpadlo je obvykle zafixováno na určitém místě a voda je nasávána pomocí sacího koše ponořeného do vody a připevněného na konec hadice či potrubí. Čerpadlo pak vodu vytlačuje do zahradní hadice pod tlakem, takže lze snadno stříkat co je potřeba.

Domácí vodárny

Jedním z dalších typů čerpadel jsou domácí vodárny, které jsou rovnocennou alternativou veřejného vodovodního řadu. Mohou být vítaným zdrojem úspor nákladů na vodné, ale jejich hlavním posláním je dodávat vodu do objektů na odlehlých místech, nebo tam, kde není dosud zaveden veřejný vodovod. Podmínkou instalace domácí vodárny je vlastní studna s pitnou vodou, nebo jiný zdroj, ze kterého lze čerpat alespoň vodu užitkovou.

Princip domácí vodárny

Domácí vodárna je rovněž čerpadlo, které je pevně zafixováno v domě a napojeno na vodovodní rozvody. Jakmile se zapojí do elektrické zásuvky, spustí se automaticky okamžitě po otočení vodovodního kohoutku. Voda je přiváděna ze studny potrubím, na jehož konci je ve vodě ponořený sací koš se záklopkou, která zabraňuje zpětnému vytékání vody z potrubí. K nejosvědčenějším značkám patří čerpadlo grundfos.