Věděli jste, že pouze 7 % informací, které při komunikaci partnerovi sdělujeme, je řeč samotná? Zbytek je tvořen různými formami řeči těla, jako je výraz naší tváře, tón hlasu a další. Neverbální komunikace je tedy významnou složkou komunikace. Prozrazuje naše emoce a momentální stav.

Zdvihá nad vámi někdo obočí? Je rád, že vás vidí

Pokud není mluvená řeč sladěná s řečí těla, je jasné, že něco nehraje. Slova totiž nejsou provázena odpovídajícími gesty. Pokud se naučíme neverbální řeč dešifrovat, dokážeme z ní u druhých lidí hodně vyčíst a sami ovládat tu svou.

Pohled očí vypovídá o sebedůvěře. Pokud se vám váš partner v rozhovoru dívá do očí, je jeho sebedůvěra v pořádku. Pokud má rozšířené zorničky, znamená to, že jste ho zaujali. Uhýbá-li pohledem, může to signalizovat lež, nervozitu nebo nejistotu.

Důležitá je také mimika obličeje. Pokud mluvíte s někým, kdo má svraštělé čelo, necítí se asi moc dobře. Pokud má nakloněnou hlavu a usmívá se, je naopak v příjemném rozpoložení. Pokud má povytažené obočí, je rád, že vás vidí.

Díváte se do země? Jste poraženi předem

Pokud jste zvyklí gestikulovat, dávejte si pozor na gesta, která působí negativně. Mezi tato gesta patří například stříška z prstů, co se opírají o sebe. Velmi pozitivně působí gesta s otevřenými dlaněmi – ty totiž vyvolávají dojem otevřených úmyslů.

Důležitý je taky postoj. Nejlepší dojem uděláte, když budete stát vzpřímeně se vztyčenou hlavou. Svěšená ramena a pohled, zabodnutý do země, působí poraženecky. Mnoho prozrazuje také tón hlasu, rychlost a dynamika řeči.

O vztahu dvou diskutujících mnoho prozradí i vzdálenost, ve které se od sebe nacházejí. Čím jsou k sobě blíže, tím jsou si sympatičtější. Každý z nás potřebuje kolem sebe jinak velkou osobní zónu. Pokud si tedy při rozhovoru všimnete, že se váš protějšek ošívá, zkuste ustoupit dále a dát mu větší prostor.

Podáváte leklou rybu? Máte nízké sebevědomí

Důležitým prvkem neverbální komunikace jsou také doteky. Jejich základem je počáteční podání ruky. Správně podaná ruka je pevná, s pevným stiskem a dlaní natočenou k zemi. Odchylky od tohoto způsobu signalizují nevyrovnanost. Ruka, podávaná dlaní dolů se pokouší o dominanci a drtivý stisk to samé. Takzvaná „leklá ryba“ značí nízké sebevědomí, nebo unylost a apatii.

Veškeré neverbální projevy však musíte dešifrovat v situačním kontextu. Slepě naučená gesta nás mohou zavést na falešnou stopu. Proto bychom měli být opatrní v posuzování nálady a záměru druhých, stejně jako dávat pozor, aby se naše gesta doplňovala s tím, co říkáme.

Zdroj obrázku: http://pixabay.com/cs/ruka-gesto-h%C5%AFl-obchodn%C3%AD-427521/