Pokud podnikáte, není pro vás žádnou novinkou sepisování hlášení o odpadech, které je ze zákona povinné. Asi jen málokdo se vyžívá v byrokracii a rozumí veškerým termínům a nařízením. Není neobvyklé, že v hlášení jsou uvedené nesprávné údaje a je vráceno k přepracování. V podmínkách dochází často ke změnám a ani letos tomu není jinak. Ecoservis.eu je web, kde zajistíte roční hlášení o odpadech a žádné další změny nemusí již být vaší starostí.

Evidence o nakládání s odpady je povinná

Průběžnou evidenci odpadů je povinná vést každá fyzická osoba oprávněná k podnikání a právnická osoba. Evidence by měla být vedena podle vyhlášky 383/2001 Sb., a to v § 21. Roční hlášení o nakládání s odbady se řídí přílohou 20, totožné vyhlášky. Vyhláška stanuje kritéria, která mají být uvedena v záznamu, včetně datumu, čísla zápisu a samozřejmě celého jméno zodpovídající osoby.

Změny v podání ročního hlášení o odpadech

V tomto roce, podle nového zákona č. 541/2020, došlo hned ke dvěma zásadním změnám, na které je třeba při sepisování hlášení o odpadech pamatovat. Roční hlášení za odpady 2021 přineslo hned dvě zásadní změny.

Limit pro zpracování hlášení se navýšil

Původní maximální limit pro zpracování hlášení byl 100 kg, nyní je navýšen 600 kg za kalendářní rok. Pokud máte více provozoven, které produkují odpad, vše se sčítá. Všechny provozovny, vedené pod jedním IČ, podávají jedno roční hlášení. Veškeré odpady je třeba sečíst.

I když vám díky navýšení limitu odpadla povinnost každoročního podávání hlášení, vedení evidence o odpadech je stále nutné.

Prodloužená doba pro podání hlášení o odpadech

V minulosti bylo nutné podat hlášení o odpadech do 15. února, nyní je tato doba prodloužena až do 28. února. Za rok 2021 je tedy potřeba roční hlášení o produkci a nakládání s odpady podat nejpozději 28. února 2022