I když se nemá dávat na první dojem, lidé obvykle soudí druhé na první dojem. Podle výzkumů si lidé utváří první dojem během sedmi sekund setkání. Pokud jde o pohovor pracovního charakteru, pak se personalisté rozhodují během třiceti sekund. Není to málo na to, aby vás poznali, jací jste, jak uvažujete a jak vlastně pracujete? Určitě ano!

První dojem je nejlepší

Musí být co možná nejlepší, protože jedině tak můžete zajistit, že se s vámi budou klienti a další potenciální zaměstnavatelé bavit. Můžete dbát na pár drobností, kterým vy aktuálně nepřikládáte žádnou velkou váhu. Nicméně v důsledku všeho mohou tyto drobnosti působit nepříjemně a první dojem tak zkazí.

Správný stisk

Při prvním představování si vzájemně podáváte ruce. To o člověku hodně vypoví. Pokud je takový stisk slabý a podobný „leklé rybě“ pak jsou tito lidé považováni za slabé jedince, kteří jsou plaší, úzkostliví, méně otevření k druhým. Možná si ani nevěří. Občas lidé druhý ruku toho druhého také příliš dlouho drží, což nepůsobí úplně dobře. Silný potřes, napočítejte do dvou a poté pustit ruku.

Špatný posed

Kromě stisku ruky je to i to, jak se posadíte. Můžete složit ruce do klína, položit je na stůl a volně sklopit, což je preferovaná póza, která je při pohovorech poměrně vhodná. Nehoupat se na židli, nedávat ruce do kapes.

Nežvýkat

Samozřejmě svěží dech je důležitý, to určitě ano, ale žvýkačky se mohou lepit na rty, zuby. Během hovoru vám může nepříjemně vypadnout, takže to není nic dobrého. Před pohovorem vždy žvýkačku vytáhněte.

Žádný oční kontakt

Znamená to, že jste neupřímní, neatraktivní a méně dychtivější. Znamená to, že nemáte zájem, nechcete s druhým mluvit. Ti, kteří s druhými lidmi udržují oční kontakt, pokyvují hlavou nebo přidají frázi jako ano, dobře, určitě jsou důvěryhodnější a lépe vnímají.